Meer over de ontdekking

De ontdekking van de Germaanse Geneeskunde, ook wel bekend als de Nieuwe Medicina, is te danken aan het baanbrekende werk van Dr. Ryke Geerd Hamer. In de begin jaren’80 ontdekte Dr. Hamer een fascinerend verband tussen emotionele conflicten en fysieke gezondheidsproblemen.

Dr. Hamer was een Duitse arts (internist) en kankeronderzoeker op de oncologie afdeling in het ziekenhuis van Tübingen (DE). Zijn eigen persoonlijke ervaringen inspireerden hem om dieper te graven en te onderzoeken hoe emoties en psychische trauma’s een rol kunnen spelen bij het ontstaan van ziektes. Hij begon een observationeel onderzoek en ontwikkelde zo de Germaanse Geneeskunde. Hij ondervroeg alle patiënten op de oncologie afdeling of er voordat de kanker werd gediagnosticeerd een (emotioneel of fysiek) conflict is geweest waardoor ze figuurlijk op het verkeerde been zijn gezet. Er was er geen één waar dat niet het geval was. Dit bevestigde zijn vermoeden.

“De wetenschap van de embryologie en onze kennis van de evolutie van de mens vormen de basis van de geneeskunde. Het zijn de twee basale uitgangspunten die ons het inzicht geven in de oorsprong van kanker en van alle zogenaamde ziektes."

Dr. Med. Ryke Geerd Hamer

De basis van de Germaanse Geneeskunde ligt in de relatie van psyche-hersenen-orgaan. Door een (emotioneel of fysieke) inslag of shock ontstaat er stress/spanning in de psyche dat synchroon loopt met de hersenen (waarneembaar op de CT scan) en orgaan waar cel- vermindering of vermeerdering optreedt. Op de CT scan zie je zoals Dr. Hamer omschrijft een Hamerse Haard precies in het deel van de hersenen dat het orgaan aanstuurt waar cel-aanpassing zich voordoet. Hij noemde dit de ‘psychobiologische samenhang’.

De Germaanse Geneeskunde laat zien dat het essentiële element van genezing het herstellen van het psychologische conflict is dat ten grondslag ligt aan de fysieke manifestatie van de ziekte. Dr. Hamer bepleitte het belang van het begrijpen van de emotionele aspecten van ziekte, omdat alleen door deze conflicten op te lossen, het lichaam zijn zelfregulerend vermogen kan activeren om te genezen.

Het werk van Dr. Hamer heeft veel controverse veroorzaakt in de medische gemeenschap. Veel traditionele artsen verwerpen zijn benadering en methoden omdat ze zich niet baseren op conventionele medische benaderingen. Als iets buiten het conventionele behandelplan of protocol valt wordt het in de hedendaagse geneeskunde niet omarmd ondanks de veelbelovende genezingen van de patiënten van Dr. Hamer. Ondanks dat Dr. Hamer heeft aangetoond dat zodra er een conflictinslag in de psyche ontstaat dat je dat op een CT-scan kunt zien, in het desbetreffende gebied in de hersenen dat correleert waar dan cel vermeerdering of cel vermindering plaatsvindt, afhankelijk hoe je het conflict beleeft of interpreteert zal daar de inslag zich in de hersenen manifesteren. Deze veranderprocessen in de psyche-hersenen-orgaan lopen parallel aan elkaar. Op kleine schaal zijn deze onderzoeken geverifieerd door verschillende artsen en wetenschappers alleen niet door de gevestigde orde. Hoewel de Germaanse Geneeskunde nog steeds onderwerp is van discussie in de conventionele geneeskunde, hebben de ontdekkingen en inzichten van Dr. Hamer bijgedragen aan een bredere dialoog over de rol van emoties en psychologie bij de ontwikkeling van ziektes. Ongeacht onze persoonlijke overtuigingen, heeft de Germaanse Geneeskunde onmiskenbaar zijn stempel gedrukt op het medische landschap en de manier waarop we gezondheid begrijpen en benaderen.

Meer leren over Germaanse geneeskunde?

Ontdek de diepgaande kennis van Germaanse Geneeskunde!

Word een meester in de Germaanse Geneeskunde met onze groepstrainingen. Ontdek krachtige inzichten en verbreed je kennis. Klik hier om naar onze trainingspagina te gaan en je reis naar begrip in biologische processen te beginnen!